Dartboard elektronik

Krahasuar me shigjetat e forta, shigjetat elektronike mund të arrijnë numërimin automatik, shënimin dhe shfaqjen e rezultateve.WIN.MAXshigjetë elektronike me shumicëpërfshin disa të integruaralojëra me shigjeta.Përveç lojërave tradicionale me rezultate të larta dhe lojërave 01, ka lojëra të thjeshta mësimore të krijuara për fillestarët për t'i ndihmuar ata të përmirësojnë aftësitë e tyre me shigjetat.Në të njëjtën kohë, sipas karakteristikave të vendit të biznesit, dizajnoni dhe zhvilloni më shumë lojëra me shigjeta argëtuese dhe të luajtshme, si në bare.Përveç kësaj,shigjetat elektronike për fëmijëjanë shumë të sigurta për fëmijët pa frikë se mos i lëndojnë me majën e shigjetës.Ka edhe shumëShigjetat elektronike kineze në shtëpimë poshtë, hidhini një sy!