නිෂ්පාදන

අදාළ සෙවුම්:බ්රිස්ටල් ඩාර්ට්බෝඩ්,ඉලෙක්ට්රොනික ඩාර්ට්බෝඩ්,Dartboard වටපිටාව,ඩාර්ට්ස්,පාපන්දු මේසය,ගුවන් හොකී මේසය,තටාක වගුව
WIN.MAX ක්‍රීඩාවමේස/ඩාර්ට් ක්‍රීඩා නිෂ්පාදන 1000+ පිරිනමයි. මේවායින් 42% ක් පමණ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩාර්ට්බෝඩ්, 30% ක් සිසියල් ඩාර්ට්බෝඩ්, 20% පාපන්දු මේස සහ 8% එයාර් හොකී මේස හෝ වෙනත් ව්‍යුත්පන්න මේස ක්‍රීඩා, ඩාර්ට් උපාංග සහ තවත් දේ වේ.
විවිධ මේස ක්‍රීඩා සහ ඩාර්ට් ක්‍රීඩා විකල්ප ඔබට ලබා ගත හැකිය.
දැන් මිලට ගන්න/උපුටා ගැනීමක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න!