دارت

وقتی آماده خرید مجموعه ای از دارت هستید، باید تصمیمات زیادی بگیرید، دو نوع وجود دارد:دارت نوک فولادیودارت نوک نرم.تفاوت این دو در نقاط مشخص است.نوک های فولادی تیز هستند و برای استفاده در آن در نظر گرفته شده استتخته دارت سیزال or تخته دارت مویی.از طرف دیگر، نوک های نرم از نایلون یا پلاستیک ساخته شده و عمدتاً روی آن استفاده می شودتخته دارت الکترونیکی.شما نمی توانید از یکی برای دیگری استفاده کنید.نوک‌های فولادی به تخته‌ای که برای نوک‌های نرم در نظر گرفته شده است آسیب می‌رسانند و نوک‌های نرم احتمالاً به راحتی روی تخته‌های الیافی متراکم بافته می‌شوند.فاکتورهایی مانند بشکه ها، چنگ ها، وزنه ها و پروازها را اضافه کنید، خوب وقتی به دنبال مجموعه دارت ایده آل هستید باید به چیزهای زیادی فکر کنید.پیروزی.MAX به عنوانتامین کنندگان دارتوکارخانه دارت نوک فولادی، فروشست دارت چین.