Sut i lanhau bwrdd foosball | WIN.MAX

Byrddau Foosball wedi dod mor boblogaidd y dyddiau hyn oherwydd eu bod ar gael yn hawdd a'u prisiau fforddiadwy. Pan fyddwn yn mwynhau'r amser dymunol a ddygir atom gan y bwrdd, mae angen glanhau'r bwrdd hefyd.

 

Hefyd, bydd amser glanhau wedi'i drefnu yn arwain at well profiad chwarae.

Pêl-droed Tabl Gêm Aml-berson Pêl-droed pren Foosball

Sut i lanhau eich bwrdd foosball, mae dau 'H' ac un 'M' i chi.

Awgrymiadau Glanhau

  • Defnyddiwch gan o aer cywasgedig. Gellir cyfeirio ato fel y dechneg orau i lanhau bwrdd foosball. Gallwch ddefnyddio can o chwythwr aer cywasgedig i.
  • Defnyddio Brethyn sych.
  • Defnyddiwch rwbio alcohol.
  • Defnyddiwch Foosball Silicone ar y Gwialen.

 Yn gyntaf, mynnwch frethyn glanhau sych a sychwch bob rhan o'ch peiriant, gan gynnwys y dolenni gwialen a dynion. Os gallwch chi, cofiwch sychu'r coesau a rhan waelod y bwrdd foosball.Yn ail, Cymerwch frethyn glân eto a chymhwyso rhywfaint o rwbio alcohol arno. Bydd yr alcohol hwn yn glanhau ac yn glanweithio'ch bwrdd o'r top i'r gwaelod. Yn olaf, defnyddiwch silicon foosball ar y gwiail, a fydd yn rhoi gorffeniad slic (nid llithrig) i'r gwiail gan arwain at gêm esmwythach sy'n gweithio'n dda. 

 

Pa mor aml ddylai eich glanhau eich Tabl Foosball?

Mae hyn wir yn dibynnu ar ba mor aml rydych chi'n chwarae foosball.Os nad ydych yn ei ddefnyddio mor aml, yna dylai unwaith y mis fod yn ddigon i'w gadw i weithio yn ôl y bwriad. Ond, os ydych chi'n chwaraewr amlach, yna unwaith yr wythnos mae'n amserlen lanhau a chynnal a chadw dda ar gyfer eich bwrdd foosball. Gan gofio, os oes gennych fwrdd awyr agored, mae'n debygol y bydd angen i chi ei lanhau'n amlach. Gallwch chi leihau'r glanhau trwy ddefnyddio gorchudd bwrdd pan nad oes unrhyw un yn chwarae'r gêm.

 

Cynnal eich bwrdd foosball

Wrth gynnal eich bwrdd foosball, gwiriwch eich gwiail a thrwsiwch yn rheolaidd. Efallai y bydd angen eu gosod a'u hail-alinio, yn enwedig os ydych chi'n defnyddio'ch bwrdd yn fras ac yn rheolaidd. Os nad yw'r dynion wedi'u halinio'n iawn, byddant yn achosi gêm wael gyda phasio gwael, ac yn eithaf aml, byddant yn splinter ac yn torri canol y gêm. Felly, cymerwch ofal o'r dynion a byddant yn darparu'r gêm o'r ansawdd gorau y gallech ofyn amdani.Wrth symud eich bwrdd foosball, peidiwch â'i lusgo a'i godi'n araf. Y pwysicaf yw cadw bwyd a diod i ffwrdd o'r bwrdd cymaint â phosibl fel nad oes gennych gymaint o falurion i'w lanhau.Yr olaf ond nid y rhag ofn, gan gael gwared ar y llwch a'r staen pan fyddwch chi'n gorffen y gêm. Os gallwch chi gynnal yr arferiad hwn, bydd eich ffrind, bwrdd foosball gorau yn mynd gyda chi i gael amseroedd mwy dymunol a da.

Bwrdd pêl-droed plygadwy 

Mae llawer o chwaraewyr foosball proffesiynol yn newid eu byrddau o bryd i'w gilydd ac yn gwerthu'r hen rai ar gyfradd dda gan eu bod yn cynnal byrddau cystal. Gallwch chi wneud hynny mewn gwirionedd wrth brynu un newydd ond ar gyfer y gwerthiant hwnnw, mae'n rhaid i chi ofalu am y bwrdd. 


Amser post: Mawrth-20-2021