Newyddion

 • How big is a mini air hockey table|WIN.MAX

  Pa mor fawr yw bwrdd hoci aer bach|WIN.MAX

  Mae bwrdd hoci aer yn gêm lle mae dau chwaraewr yn chwarae yn erbyn ei gilydd ar fwrdd ffrithiant isel.Mae hoci aer yn gofyn am fwrdd hoci aer, blaen a ddelir gan ddau chwaraewr, a phuck.Mae gan y bwrdd hoci aer osodiad llyfn a llyfn iawn ...
  Darllen mwy
 • How to replace foosball table bearings|WIN.MAX

  Sut i ddisodli Bearings bwrdd Foosball | WIN.MAX

  Mae WIN.MAX yn wneuthurwr tablau pêl-droed Tsieina, yn ogystal â chyflenwad byrddau dartiau, byrddau hoci aer, a nwyddau chwaraeon eraill.Fe'i gwerthir nid yn unig yn Tsieina, ond hefyd yn yr Unol Daleithiau a'r Almaen.Credwch fod gennych chi fwrdd pêl-droed gartref neu chwarae y tu allan, ond ydych chi'n gwybod pwy...
  Darllen mwy
 • How to lubricate foosball table|WIN.MAX

  Sut i iro bwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd yn ddiddorol iawn ac yn gêm boblogaidd iawn i bobl.Ond er mwyn i'ch bwrdd pêl-droed bara'n hirach, mae'n rhaid i chi ei gynnal a'i lanhau.Mae angen glanhau'r bwrdd foosball a'i iro'n rheolaidd i weithio'n iawn.Mae hyn nid yn unig yn cynyddu bywyd ...
  Darllen mwy
 • How long is a foosball table|WIN.MAX

  Pa mor hir yw bwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  ENNILL.Ystyr MAX yw 'All for Sports' ac mae bob amser yn ymdrechu i arloesi, gan fod ganddo ystod eang o gynhyrchion sy'n cwmpasu gwahanol gategorïau o chwaraeon a gemau.Fel cyflenwr mwyaf Tsieina mewn byrddau dartiau a byrddau gêm, rydym yn ymroi ein hunain i ddarparu sol un-stop...
  Darllen mwy
 • How tall is a foosball table|WIN.MAX

  Pa mor dal yw bwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  Rhaid cael gêm neu gyfarfod chwaraeon yng nghalon pawb sy'n gwneud iddo deimlo'n hapus iawn i chwarae.Ydych chi'n gwybod pa gemau y gellir eu chwarae mewn parti pen-blwydd, crynhoad ffrindiau, adeiladu cwmni, neu hyd yn oed ryngweithio rhiant-plentyn?Pêl-droed?Pêl-fasged?Bwrdd dartiau?Neu awyr...
  Darllen mwy
 • Development status of China’s foreign trade industry|WIN.MAX

  Statws datblygu diwydiant masnach dramor Tsieina | WIN.MAX

  Efallai eich bod yn aml yn defnyddio cyfleustra masnach dramor i brynu pethau Tsieineaidd, ond yn sicr nid ydych chi'n gwybod faint o ddylanwad y mae datblygiad masnach dramor Tsieina wedi'i roi i fasnach fyd-eang yn y blynyddoedd diwethaf.Darllenwch yr erthygl, a fydd yn rhoi profiad gwahanol i chi...
  Darllen mwy
 • How to move a foosball table|WIN.MAX

  Sut i symud bwrdd pêl-droed | WIN.MAX

  Ydych chi eisiau gêm y gellir ei chwarae dan do ac yn teimlo fel eich bod y tu mewn i stadiwm pêl-droed?Ie, bwrdd pêl-droed yw hwnnw.Os nad oes gennych bêl-droed bwrdd, gallwch ddewis pêl-droed bwrdd WIN.MAX.Fel y cyflenwr pêl-droed bwrdd mwyaf yn Tsieina, maen nhw fel arfer yn weithgar iawn ...
  Darllen mwy
 • who makes the best foosball table|WIN.MAX

  pwy sy'n gwneud y bwrdd pêl-droed gorau|WIN.MAX

  Helo, bois.Welwn ni chi eto a dwi’n siŵr eich bod chi wedi bod yn hapus iawn i gael Nadolig bendigedig gyda’ch teulu a’ch ffrindiau.Fel arfer, mae'n bwrw eira ar yr adeg hon o'r flwyddyn, sy'n golygu bod y gêm bêl-droed awyr agored drosodd.Peidiwch â phoeni, WIN.MAX yw un o'r offer chwaraeon mwyaf ...
  Darllen mwy
 • How many players on a foosball table|WIN.MAX

  Sawl chwaraewr ar fwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  Pêl-droed, fel y gwyddoch i gyd, mae yna 23 o chwaraewyr.O'r rheiny, roedd 11 yn chwarae a'r gweddill yn eilyddion.Ond beth am bêl-droed bwrdd?Beth yw'r gwahaniaeth rhyngddo a phêl-droed?Ni fydd WIN.MAX fel cyflenwr bwrdd pêl-droed a chyflenwr bwrdd dartiau yn Tsieina yn eich gadael i lawr.N...
  Darllen mwy
 • Can you use steel tip darts on a bristle board|WIN.MAX

  Allwch chi ddefnyddio dartiau blaen dur ar fwrdd gwrychog|WIN.MAX

  Gallwch chi bob amser gyfrif ar WIN.MAX i'ch synnu gyda'u gweithgynhyrchwyr dartiau cyfanwerthu a phêl-droed bwrdd.Fel y cyflenwr offer chwaraeon mwyaf yn Tsieina, mae'r cynhyrchion yn tueddu i fod o ansawdd uchel ac yn fforddiadwy.Yn yr erthygl hon, byddwn yn dweud wrthych a yw dartiau blaen dur ...
  Darllen mwy
 • What is the best weight for steel tip darts|WIN.MAX

  Beth yw'r pwysau gorau ar gyfer dartiau blaen dur|WIN.MAX

  Mae WIN.MAX yn wneuthurwr dartiau proffesiynol a chyflenwr bwrdd pêl-droed, y mae ei gynhyrchion fel arfer o ansawdd uchel a phris fforddiadwy.Mae'r erthygl hon yn ymwneud yn bennaf â phwysau gorau posibl dartiau blaen dur.Mae'r rhan fwyaf o ddechreuwyr yn gwneud y camgymeriad hwn pan fyddant yn dechrau chwarae dartiau am y tro cyntaf....
  Darllen mwy
 • How much is a mini soccer table|WIN.MAX

  Faint yw bwrdd pêl-droed mini|WIN.MAX

  Nid bwrdd pêl-droed yn unig y mae gweithgynhyrchwyr pêl-droed yn ei wneud, yn aml mae ganddyn nhw fyrddau pêl-droed fertigol, byrddau pêl-droed plygadwy, a hyd yn oed byrddau pêl-droed bach.Mae byrddau pêl-droed bach wedi'u cynllunio ar gyfer plant.Maen nhw'n llai na byrddau pêl-droed sy'n sefyll neu'n plygu oherwydd bod y ...
  Darllen mwy
 • How much is a foosball game|WIN.MAX

  Faint yw gêm pêl-droed|WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd yn un o gynhyrchion WIN.MAX, a elwir hefyd yn fwrdd pêl-droed.Mae WIN.MAX yn cynnig nid yn unig byrddau pêl-droed, ond hefyd byrddau dartiau electronig, byrddau dartiau gwrychog, byrddau hoci aer, tablau gêm amlbwrpas, a nwyddau chwaraeon eraill.Dyma'r nwyddau chwaraeon mwyaf...
  Darllen mwy
 • How Much Does a Foosball Table Cost|WIN.MAX

  Faint Mae Bwrdd Pêl-droed yn ei Gostio|WIN.MAX

  Mae WIN.MAX, y cyflenwr mwyaf o offer chwaraeon yn Tsieina, nid yn unig yn gwerthu byrddau pêl-droed, tablau hoci aer, ond hefyd dartiau, byrddau dartiau electronig, peli pêl-droed, a nwyddau chwaraeon eraill.Os ydych chi eisiau gweithio allan faint yw gwerth bwrdd pêl foos, rydych chi wedi dod i'r ...
  Darllen mwy
 • 10 Different Types of Foosball Tables|WIN.MAX

  10 Math Gwahanol o Fyrddau Pêl-droed | WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd wedi dod yn gamp boblogaidd iawn, ond pan fydd llawer o bobl yn mynd i chwilio am fwrdd pêl-droed, mae ganddyn nhw gwestiwn o'r fath o hyd: pa fath o fwrdd pêl-droed ddylwn i ei ddewis?Peidiwch â phoeni, WIN.MAX, y cyfanwerthwr mwyaf o fyrddau pêl-droed a byrddau dartiau yn Tsieina, ...
  Darllen mwy
 • How Much Space Do I Need To Play Foosball|WIN.MAX

  Faint o Le Sydd Ei Angen I Mi I Chwarae Pel Foos|WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd yn gêm boblogaidd sydd nid yn unig yn creu hwyl ar gyfer yr oriau diflas, ond mae hefyd yn gêm addysgol wych i blant ddatblygu atgyrchau llygaid, llaw ac ymennydd cyflym.Mae hefyd yn ffordd wych o hyrwyddo rhyngweithio rhiant-plentyn ac i chwarae gyda'ch plant ar y...
  Darllen mwy
 • How does soccer table scoring work|WIN.MAX

  Sut mae sgorio bwrdd pêl-droed yn gweithio|WIN.MAX

  Rydym yn aml yn gwylio Cwpan y Byd neu gemau pêl-droed byw ar y teledu, ond ychydig o bobl sy'n gwybod sut mae pêl-droed bwrdd yn cael ei chwarae a'i sgorio.Mae pêl-droed bwrdd bellach yn fwy na gêm fwrdd fyd-eang, mae'n gêm ryngwladol.Yn yr erthyglau canlynol, byddwch yn dysgu sut mae pêl-droed yn cael ei sgorio a...
  Darllen mwy
 • How to win table soccer|WIN.MAX

  Sut i ennill pêl-droed bwrdd|WIN.MAX

  Byddech chi'n gwybod yn well hanfodion pêl-droed bwrdd i'w dangos mewn bariau ac arcedau gemau.Bydd dechreuwyr yn dod o hyd i awgrymiadau ar sut i ennill pêl-droed a'r gwneuthurwyr bwrdd foosball gorau yn yr erthygl hon.Beth sydd ei angen arnoch i chwarae pêl-droed bwrdd?I chwarae pêl foos bwrdd, mae angen 2-...
  Darllen mwy
 • what is another name for table soccer|WIN.MAX

  beth yw enw arall ar bêl-droed bwrdd|WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd, camp ffitrwydd cenedlaethol poblogaidd yn Ewrop ac UDA, yn ddistylliad o sgiliau chwaraeon pêl-droed.Mae pob chwaraewr yn nwylo'r chwaraewr, ac mae tynged y tîm yn nwylo'r chwaraewr, a all fod yr ymosodwr, y saethwr, yr amddiffynnwr gorau ...
  Darllen mwy
 • What happens when there is a tie in the table soccer|WIN.MAX

  Beth sy'n digwydd pan fydd gêm gyfartal yn y pêl-droed bwrdd|WIN.MAX

  Mae bwrdd Foosball wedi dod yn gamp boblogaidd ledled y byd.Mae nid yn unig yn fwrdd gêm, ond hefyd yn dabl y gellir ei ddefnyddio ar gyfer ymarfer gêm.Mae llawer o weithwyr proffesiynol yn dewis bwrdd pêl-droed da i chwarae arno.Fel y gwyddom i gyd, mae'r bwrdd pêl-droed yn crynhoi'r sgïo athletaidd ...
  Darllen mwy
 • How to Clean a Foosball Table|WIN.MAX

  Sut i Lanhau Bwrdd Pêl-droed | WIN.MAX

  WIN.MAX yw'r cyflenwr offer chwaraeon mwyaf yn Tsieina, mae ganddyn nhw gyflenwadau cyfanwerthu dartiau, bwrdd gêm Tsieina ar werth, ac ati.Mae pêl-droed bwrdd wedi dod mor boblogaidd oherwydd ei fod yn hawdd ei gael ac yn rhad.Tra ein bod yn cael hwyl gyda'r bwrdd gêm, mae hefyd yn angenrheidiol...
  Darllen mwy
 • What are the adult size for soccer table|WIN.MAX

  Beth yw maint oedolyn ar gyfer bwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  Mae mwy a mwy o bobl yn hoffi chwarae bwrdd pêl-droed, mae'r gêm hon yn ymarfer corff iawn, nid yn unig y gall ymarfer dygnwch person a gofalus, ond hefyd ymarfer cyflymder ymateb person.Nid yn unig i oedolion, mae'n gêm bos wych i blant hefyd....
  Darllen mwy
 • how to shoot on table soccer|WIN.MAX

  sut i saethu ar bêl-droed bwrdd | WIN.MAX

  Mae Foosball, a elwir yn aml yn foosball neu bêl-droed bwrdd, yn gêm fwrdd boblogaidd a chwaraeir mewn bariau ac mewn cartrefi.Mae'r gêm yn syml iawn, ond mae yna rai rheolau syml y dylech eu cadw mewn cof cyn mynd i mewn i gêm newydd.Cymerwch ...
  Darllen mwy
 • How to assemble the WIN.MAX soccer table|WIN.MAX

  Sut i gydosod bwrdd pêl-droed WIN.MAX | WIN.MAX

  Gall gosod desg o'r dechrau fod yn dasg heriol os nad ydych erioed wedi gwneud hynny o'r blaen.Mae gan fyrddau Foosball lawer o rannau y mae angen eu cydosod, ac fel arfer, mae angen cydosod y rhannau yn y drefn gywir, fel arall, efallai y gwelwch fod yn rhaid i chi gymryd cam ba ...
  Darllen mwy
 • How to play soccer table|WIN.MAX

  Sut i chwarae bwrdd pêl-droed|WIN.MAX

  Ymhlith y rhan fwyaf o ben bwrdd gêm, mae pêl-droed bwrdd yn boblogaidd iawn mewn rhai gwledydd Ewropeaidd ac America.Mae nid yn unig yn dod â hwyl i chi ond hefyd yn ymarfer eich dwylo, llygaid ac ymennydd.I blant, gall hefyd arfer eu deallusrwydd.Beth yw pêl-droed bwrdd?Pêl-droed bwrdd, al...
  Darllen mwy
 • What is a Foosball Table|WIN.MAX

  Beth yw Bwrdd Pêl-droed|WIN.MAX

  Mae pêl-droed bwrdd yn fath o gêm pêl-droed bwrdd, a ddaeth i'r amlwg gyntaf yn Ffrainc, mae "pêl-droed bwrdd" yn cael ei gyfieithu o'r Ffrangeg "Baby-Foot".Mae ei darddiad yn eithaf chwedlonol.Yn y 1950au, roedd bachgen 20 oed o Ffrainc, Ibert Gouty, yn gefnogwr pêl-droed aneglur a selog.Er mwyn ...
  Darllen mwy
 • How to Level a Foosball Table|WIN.MAX

  Sut i Lefelu Bwrdd Pêl-droed | WIN.MAX

  Mae'n bwysig cael bwrdd pêl-droed wedi'i lefelu i chwarae'r gêm a chael profiad da.Y bwrdd yw'r prif arwyneb yr ydym yn chwarae'r gêm arno, a bydd unrhyw beth sy'n effeithio ar y bwrdd yn effeithio'n uniongyrchol ar y gêm gyfan.Heb fwrdd addas, ni fyddem yn gallu cael bwrdd da ...
  Darllen mwy
 • How To Setup A Foosball Table: Easy Instructions & Diagram|WIN.MAX

  Sut i Gosod Tabl Pêl-droed: Cyfarwyddiadau a Diagram Hawdd | WIN.MAX

  Os oes gennych chi gynllun neu os ydych chi'n cael pêl ffŵl, y cwestiwn cyntaf yn eich meddwl fydd sut mae sefydlu pêl ffŵl?Dyma'r her gyntaf oherwydd mae'n rhaid i chi gydosod llawer o rannau.Fodd bynnag, mae'r gwneuthurwr yn darparu inst...
  Darllen mwy
 • Foosball Table Buying Guide|WIN.MAX

  Canllaw Prynu Bwrdd Foosball | WIN.MAX

  Os ydych chi erioed wedi pasio ystafell gemau neu far, mae'n debyg eich bod chi wedi gweld rhywun yn chwarae bwrdd pêl-droed.Pan fyddwch chi'n ei chwarae, byddwch chi'n rhyfeddu at faint o hwyl ydyw a'r ymdeimlad o gyflawniad a ddaw yn sgil ennill.Ond a ydych chi'n gwybod pa fath o fwrdd pêl-droed sydd ei angen arnoch chi?Gallwch chi ...
  Darllen mwy
 • How to build a soccer pool table|WIN.MAX

  Sut i adeiladu bwrdd pŵl pêl-droed | WIN.MAX

  Mae bwrdd pêl-droed a bwrdd biliards wedi bod yn gyffredin iawn yn ein bywyd, mae wedi dod yn chwaraeon hamdden poblogaidd iawn neu gemau proffesiynol.Pan fydd hi'n bwrw glaw, nid yw'n gyfleus mynd allan, felly gallwn chwarae gartref gyda theulu a ffrindiau.Felly, ydych chi erioed wedi meddwl am adeiladu...
  Darllen mwy
 • What is the best dartboard surround|WIN.MAX

  Beth yw'r amgylchyn bwrdd dartiau gorau|WIN.MAX

  Er nad yw llawer o feistri dartiau yn hoffi ei gyfaddef, y ffaith yw bod dartiau'n cael eu taflu i'r wal yn achlysurol oherwydd amrywiol ffactorau, gan arwain at ddifrod i'r wal neu ddifrod y bicell, sy'n drist iawn ...
  Darllen mwy
 • What is a steel tip dartboard|WIN.MAX

  Beth yw bwrdd dartiau blaen dur|WIN.MAX

  Wrth chwilio am ddartiau, rydych yn sicr o weld amrywiaeth o ddartiau mewn gwahanol siapiau, meintiau, neu senarios.Felly sut ydyn ni'n adnabod y byrddau dartiau hyn?A nawr rydych chi'n gwybod beth yw bwrdd dartiau blaen dur.Mae'n a bwrdd dartiau tip meddal y gwahaniaeth mwyaf yn gorwedd yn y gwahanol awgrymiadau ...
  Darllen mwy
 • what is the difference between a sisal dartboard and a bristle dartboard|WIN.MAX

  beth yw'r gwahaniaeth rhwng bwrdd dartiau sisal a bwrdd dartiau gwrychog|WIN.MAX

  Mae dartiau yn gamp boblogaidd iawn y dyddiau hyn.Mae nid yn unig yn ymarfer eich cyhyrau neu olwg, ond hefyd yn caniatáu ichi fwynhau ymlacio llwyr.Pwy sydd ddim yn caru ychydig mwy o gymdeithasu ar y penwythnos?Yn anffodus, mae hyn fel arfer yn golygu mynd i far tawelydd lle mae'r dartbo ...
  Darllen mwy
 • what is a bristle dartboard|WIN.MAX

  beth yw bwrdd dartiau gwrychog|WIN.MAX

  Mewn erthyglau blaenorol, fe wnaethom ddysgu bod yna lawer o fathau o ddartiau i ddewis ohonynt.Yn y bennod hon, rydyn ni'n mynd i ganolbwyntio ar beth yw bwrdd dartiau gwrychog.beth yw bwrdd dartiau gwrychog?Mae'r gwrychog wedi'i osod yn fwy na 5 ...
  Darllen mwy
 • Can dart boards go outside?|WIN.MAX

  A all byrddau dartiau fynd y tu allan? | WIN.MAX

  Y dyddiau hyn, mae'r bwrdd dartiau yn gamp adnabyddus.Fel arfer, rydyn ni'n dod o hyd iddyn nhw mewn clybiau, bariau, neu dai ffrindiau.Felly pan fyddwch chi'n gwneud rhywbeth yn yr awyr agored, fel gwersylla gyda'ch teulu, a all byrddau dartiau fynd y tu allan?Wrth gwrs, gallwch chi chwarae'r bwrdd dartiau y tu allan.O amgylch y byd, es...
  Darllen mwy
 • when was the first dart board invented?|WIN.MAX

  pryd y dyfeisiwyd y bwrdd dartiau cyntaf?|WIN.MAX

  Tarddiad byrddau dartiau Mae hanes hir i gamp bwrdd dartiau.Dechreuodd yn Lloegr yn y 15fed ganrif.Yn ôl cofnodion, anfonwyd y Llengoedd gan yr ymerawdwr Rhufeinig i Ynysoedd anghysbell Prydain, lle nad oedd hinsawdd glawog Prydain yn caniatáu iddynt dreulio m...
  Darllen mwy
 • what type of dart board is the best|WIN.MAX

  pa fath o fwrdd dartiau yw'r gorau|WIN.MAX

  Ni fyddai unrhyw ystafell gemau na man ymgynnull yn gyflawn heb fwrdd dartiau.Y gwir amdani yw nad camp i weithwyr proffesiynol ymarfer neu gystadlu yn ei herbyn yn unig yw dartiau.I ni, mae herio ein hunain neu chwarae dartiau gyda ffrindiau yn ffordd wych o dreulio ein hamser rhydd....
  Darllen mwy
 • what are dartboard measurements| WIN.MAX

  beth yw mesuriadau bwrdd dartiau|GWIN.MAX

  Cyn i chi sefydlu'ch bwrdd dartiau, rhaid i chi wybod maint eich bwrdd.Felly beth yw mesuriadau bwrdd dartiau?Ac rydw i'n mynd i ddangos i chi sut i'w fesur.Mesur bwrdd dartiau yw un o'r agweddau pwysicaf ar gemau bwrdd dartiau.Ar ôl ychydig fisoedd o ymarfer...
  Darllen mwy
 • How do you mount a dart board?| WIN.MAX

  Sut ydych chi'n gosod bwrdd dartiau?|GWIN.MAX

  Bydd dysgu sut i osod bwrdd dartiau, gan gynnwys yr uchder rhagnodedig, pellter dartiau, a chyfarwyddiadau gosod yn eich galluogi i daflu dartiau'n gywir.Nid yn unig y mae angen i chi wybod uchder cywir y bwrdd dartiau, ond mae angen i chi hefyd wybod y pellter taflu o ...
  Darllen mwy
 • What dartboard do professionals use?| WIN.MAX

  Pa fwrdd dartiau mae gweithwyr proffesiynol yn ei ddefnyddio?|GWIN.MAX

  Os ydych chi eisiau prynu eich bwrdd dartiau hyfforddi gemau eich hun, efallai y byddwch chi'n meddwl, "Pa fwrdd dartiau y mae gweithwyr proffesiynol yn ei ddefnyddio?"Fel gweithiwr proffesiynol, nid ydych chi eisiau bod yn fwy rhwystredig gyda dartiau'n bownsio i ffwrdd, yn hedfan o gwmpas, neu'n cael ...
  Darllen mwy
 • How to make a dart board for a child| WIN.MAX

  Sut i wneud bwrdd dartiau i blentyn|GWIN.MAX

  Mae dartiau yn gêm hwyliog, ond yn anffodus, nid yw'n gamp i blant, yn enwedig i blant ifanc iawn.Gallai pwynt y bicell eu brifo.Ond gallwch chi helpu plant i gael hwyl gyda'r fersiwn gwneud eich hun diogel hwn o'r bwrdd dartiau papur.Ti...
  Darllen mwy
 • what is a paper dartboard? | WIN.MAX

  beth yw bwrdd dartiau papur?|GWIN.MAX

  Gwyddom oll fod byrddau dartiau wedi'u gwneud o sawl defnydd.Bwrdd dartiau papur yw'r cyntaf, bwrdd dartiau gwrychog yw'r ail, dartiau cywarch yw'r trydydd, a phlastig yw'r pedwerydd (a elwir hefyd yn ddartiau electronig)...
  Darllen mwy
 • About WIN.MAX Electronic Dartboard Review | WIN.MAX

  Ynglŷn â WIN.MAX Adolygiad Dartboard Electronig |GWIN.MAX

  Ennill.Mae Max yn wneuthurwr cynnyrch chwaraeon sy'n ymroddedig i ddod o hyd i asiantau partner, dylunio a gwireddu gofynion addasu cynnyrch.Rydym yn ymdrechu i ddarparu hwyl i blant a'u teuluoedd trwy integreiddio technolegau gyda theganau a gemau.Mae ein cwmni wedi gwenyn...
  Darllen mwy
 • The best darts you can find in 2021 | WIN.MAX

  Y dartiau gorau y gallwch chi ddod o hyd iddyn nhw yn 2021 |GWIN.MAX

  Mae llawer o ddechreuwyr yn y dewis o ddartiau, nid yw'r rhan fwyaf o bobl yn gwybod sut i ddewis dartiau.Efallai y byddwch chi'n prynu dart rhad ar hap, a phan fyddwch chi'n gyffrous i fynd ag ef adref, byddwch chi'n ei rwygo ar agor a'i hongian, ac yna byddwch chi'n tynnu'r bicell ac yn dechrau taflu.Ond beth ddigwyddodd...
  Darllen mwy
 • Best Electronic Bristle Dartboards of 2021| WIN.MAX

  Byrddau Dartiau Electronig Gorau 2021 |GWIN.MAX

  Pan fyddwch chi eisiau gosod dart yn eich ystafell chwarae neu'ch astudiaeth, mae angen i chi ddewis y dart cywir, a byddwch yn gweld y gall hyn gael effaith sylweddol ar eich profiad gêm cyffredinol.Ydych chi eisiau gwybod sut mae dart yn newid?Wrth gwrs!Bydd meintiau gwahanol, ...
  Darllen mwy
 • Which are the best dartboards for beginners| WIN.MAX

  Pa rai yw'r byrddau dartiau gorau i ddechreuwyr|GWIN.MAX

  Mae byrddau dartiau gorau yn cynnig nifer o nodweddion defnyddiol a phroffesiynol nad oes gan y mwyafrif o opsiynau cyllidebol.Yn fwy na dim arall, mae'r bwrdd dartiau gorau yn caniatáu ichi chwarae'r gêm heb boeni dartiau'n bownsio oddi ar y gwifrau neu'r ymylon.Dyna pam y dewis gorau ar ...
  Darllen mwy
 • What is an electronic dart board | WIN.MAX

  Beth yw bwrdd dartiau electronig |GWIN.MAX

  20 mlynedd yn ôl, ychydig iawn o bobl fyddai erioed wedi clywed am fwrdd dartiau electronig (sy’n cael ei sillafu’n aml yn “bwrdd dartiau’), ond maen nhw wedi dod yn fwy poblogaidd yn y blynyddoedd diwethaf mewn cartrefi a bariau fel ei gilydd - cymaint felly fel mai nhw yw'r ail fwyaf erbyn hyn. math bwrdd cyffredin ar ôl gwrychog.Yn hyn ...
  Darllen mwy
 • What is the Most Popular Dartboard in Leisure Places | WIN.MAX

  Beth yw'r bwrdd dartiau mwyaf poblogaidd mewn lleoedd hamdden |GWIN.MAX

  Darts yw’r gêm dafarn glasurol ym Mhrydain ond hefyd gêm hwyliog i’r teulu, camp hynod gystadleuol, a llawer mwy.Mae'n llawer mwy amlbwrpas nag y mae llawer o bobl yn ei sylweddoli a gyda'r cyfrif hwn o'r gemau bwrdd dartiau magnetig gorau ar gyfer 2021, byddwch chi'n gallu chwarae'n ddiogel a ...
  Darllen mwy
 • What’s the Best Material for A Dart Board | WIN.MAX

  Beth Yw'r Deunydd Gorau ar gyfer Bwrdd Dart |GWIN.MAX

  Pan gawsoch fwrdd dartiau ffres, a oeddech chi'n meddwl tybed o beth roedd wedi'i wneud?Mae'n amlwg y byddwch chi eisiau deall pa ddeunydd sydd orau ar gyfer bwrdd dartiau.Pan ddechreuais i chwarae dartiau am y tro cyntaf, fe wnes i ddigon o ymchwil i wybod pa ddeunydd sy'n gweithio orau.Dyma beth wnes i ddarganfod.T...
  Darllen mwy
 • What is the Best Protector for Your Dartboard | WIN.MAX

  Beth yw'r Amddiffynnydd Gorau ar gyfer Eich Bwrdd Dart |GWIN.MAX

  A oes gennych unrhyw un o'r pryderon hyn pan fyddwch yn hongian eich bwrdd dartiau ar eich wal?Mae bwrdd dartiau sy'n hongian ar y wal am amser hir yn achosi i'r wal ddisgyn.Mewn achosion o'r fath, bydd cael bwrdd dartiau o amgylch yn ateb gwych i'ch pryderon.Mewn achosion o'r fath, mae cael dartboa...
  Darllen mwy
 • What is the Tips to Play Air Hockey | WIN.MAX

  Beth yw'r Awgrymiadau i Chwarae Hoci Awyr |GWIN.MAX

  Os ydych chi am ddarganfod y ffordd i chwarae hoci awyr, rydych chi yn y lle iawn.Byddwn yn dadansoddi'r hyn yr hoffech ei chwarae, y rheolau hanfodol, ac ychydig o awgrymiadau i'ch cynorthwyo i ymddangos fel dyn proffesiynol.Gyda'r canllaw defnyddiol hwn, byddwch chi'n sgil chwarae hoci awyr ...
  Darllen mwy
 • Where Should You Stand When You Throw a Dart | WIN.MAX

  Ble Dylech Sefyll Pan Fyddwch Chi'n Taflu Dart |GWIN.MAX

  Pan fydd gennych set gyflawn o offer dartiau, sut ydych chi'n ei osod?Bydd sut rydych chi'n sefyll, ac a yw eich ystum yn gywir yn ystod y gêm, yn effeithio ar eich siawns o ennill.Y problemau hyn ddylai fod eich prif ystyriaeth: ble mae angen i'r offer dartio fod...
  Darllen mwy
 • What Are Air Hockey Tables Made Out Of | WIN.MAX

  Beth Mae Tablau Hoci Aer Wedi'u Gwneud Allan O |GWIN.MAX

  Gellir gwneud byrddau hoci aer o bren MDF neu ddeunyddiau plastig.Weithiau byddwch yn cael y ddau.Ond yr allwedd i fwrdd hoci aer da yw nid yn unig y deunyddiau a ddefnyddir i'w adeiladu ond sut y caiff ei roi at ei gilydd.Gêm bwrdd bach hoci aer bwrdd deunydd hoci aer sylfaenol t...
  Darllen mwy
 • What Darts Do Pro Dart Players Use | WIN.MAX

  Yr hyn y mae Dartiau yn ei Ddefnyddio gan Chwaraewyr Dart Pro |GWIN.MAX

  Pan rydyn ni'n gwylio dartiau proffesiynol, mae chwaraewyr yn perfformio'n dda ar y sgrin, allwn ni ddim helpu ond meddwl tybed pa fath o ddartiau maen nhw'n eu defnyddio.Yn y newydd hwn, byddwn yn trafod y cwestiwn hwn yn fyr, a dealltwriaeth ddyfnach o'r byd dartiau.Mae chwaraewyr dartiau proffesiynol yn amlwg yn wych ...
  Darllen mwy
 • The Way to Make A Dartboard Out of Cork | WIN.MAX

  Y Ffordd i Wneud Bwrdd Dart Allan o Gorc |GWIN.MAX

  Ydych chi erioed wedi meddwl am wneud bwrdd dartiau ar eich pen eich hun?Wel, ie.Mae'n beth cŵl iawn gwneud bwrdd dartiau.A gallwch chi addasu'r maint a'r arddull rydych chi ei eisiau, neu hyd yn oed ychwanegu eich syniadau unigryw eich hun at y dyluniad.Dychmygwch, onid yw hynny'n beth cyffrous iawn?Mae ...
  Darllen mwy
 • What do you know about the types of Dart Tip | WIN.MAX

  Beth ydych chi'n ei wybod am y mathau o Awgrym Dart |GWIN.MAX

  Mae miliynau o bobl yn y byd yn chwarae'r gêm dartiau.Mae'n ffynhonnell adloniant adnabyddus yn y byd modern hwn lle mae amrywiaeth o ddewisiadau ar gael.Nid yw Game of Darts yn hawdd i'w chwarae oherwydd mae angen i rywun gael digon o brofiad i chwarae'r gêm hon ...
  Darllen mwy
 • How to Set up A Foosball Table, You May Need to Know | WIN.MAX

  Sut i Sefydlu Bwrdd Pêl-droed, efallai y bydd angen i chi wybod |GWIN.MAX

  Mae'n gyffrous bod yn berchen ar gêm bwrdd pêl-droed.Ond pan fyddwch chi'n derbyn bwrdd pêl-droed newydd, bydd y prynwr fel arfer yn dadosod a'i anfon atoch chi er mwyn ei gwneud hi'n haws ei anfon.Wel, sut i sefydlu bwrdd pêl-droed, fydd eich problem i'w datrys.Yn gyffredinol, mae'r pecyn yn gyffredinol yn dod gyda'r ins ...
  Darllen mwy
 • Oops! How to Do When Your Electronic Dartboard Got Wet | WIN.MAX

  Wps!Sut i Wneud Pan Wlychodd Eich Bwrdd Dart Electronig |GWIN.MAX

  Pan fyddwch chi'n chwarae'r gêm dartiau, weithiau mae pob math o bethau'n digwydd.Chwistrellodd gwydraid o sudd y bwrdd dartiau yn sydyn.Chwistrellodd rhyw blentyn drwg ychydig o ddŵr ar eich bwrdd dartiau electronig.Neu efallai ei fod newydd wlychu.Ar yr adeg hon, nid ydych wedi mynd i banig ac ymdawelu.Dilynwch yr awgrymiadau hyn i lanhau, dartboa...
  Darllen mwy
 • Why darts is so popular | WIN.MAX

  Pam mae dartiau mor boblogaidd |GWIN.MAX

  Y dyddiau hyn mae dartiau yn dod yn fwy amlwg ym mhob lefel o gymdeithas a phob oed.Pam mae dartiau mor boblogaidd?Mae dartiau yn boblogaidd oherwydd ei fod yn hwyl.Gall unrhyw un chwarae dartiau, mae'n hawdd ei osod, yn syml i'w ddysgu, mae'n costio mynediad isel ac mae'n hwyl i'w wylio, i gyd...
  Darllen mwy
 • How to level a foosball table | WIN.MAX

  Sut i lefelu bwrdd pêl-droed |GWIN.MAX

  O'i gymharu â bwrdd pêl-droed drutach, efallai na fyddwch chi'n cael trafferth gogwyddo neu fyrddau anwastad.Ond yn gyffredinol, nid yw'r byrddau a chwaraeir gan bobl ifanc yn eu harddegau yn rhy ddrud, hyd yn oed os yw'r ansawdd yn well, byddant hefyd yn dueddol o dan bwysau'r plant.Os ydych...
  Darllen mwy
12Nesaf >>> Tudalen 1/2